Ada Bastienė

Mano gyvenimo kredo - "Ne šventieji puodus lipdo".

www.daujotomokykla.lt