Adam Maciejewski

Mimo, że pracuje w Urzędzie Gminnym, to inwestowanie na giełdzie jest moją największą pasją. Dla rozrywki grywam w golfa :)