Adam Nguyen

Hanoi, Vietnam

  • Work
    • FU Student Council
  • Education
    • THPT Nguyễn Đức Cảnh - TP Thái Bình
    • Đại Học FPT
    • FPT University