adam yip

Manchester, United Kingdom

  • Work
    • Glaxosmithkline
  • Education
    • University of Manchester