อับดุลกอเดร์ บิณอูมาร์

Project Manager in ยะลา, ประเทศไทย

อับดุลกอเดร์ บิณอูมาร์

Project Manager in ยะลา, ประเทศไทย

Visit my website

What’s up, ชื่อ อับดุลกอเดร์ อยู่จังหวัดยะลา ประเทศไทย