BrainFit Studio

หลายๆท่านมักมองจุดเด่นจุดด้อยของลูกหลานตัวเอง ว่าเป็นเด็กเก่งหรือเด็กไม่เก่งในมุมมองของตัวเองที่แคบไป เด็กฉลาด ใช่ว่าจะเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือเด็กไม่ฉลาดจะเป็นเด็กที่เรียนหนังสือไม่เก่ง โดยเด็กฉลาดนั้น จะต้องมีทั้งทักษะทางด้านไอคิว และ อีคิว ที่พร้อมและควบคู่กันไปด้วย ผู้ปกครองทุกท่านควรให้ความสนใจและหมั่นคอยสังเกตุพฤติกรรมของบุตรหลานท่านด้วย หรืออาจจะหาสถาบันที่มีความชำนาญในเรื่องของการเสริมทักษะทั้งด้านการเรียนการสอน และพัฒนาสมอง ควบคู่กันไป เพื่อส่งเสริมให้ลูกหลานของทุกท่านมีความพร้อมไปทุกๆด้านให้เป็น เด็กฉลาด ที่แท้จริงและมีความสุขในการดำเนินชีวิตทั้งครอบครัววและตัวลูกน้อยของท่านด้วย โดยสถาบันที่ทางผู้ปกครองจะเลือกนั้นท่านจะต้องเช็คให้ถี่ถ้วนก่อนว่า ตรงตามจุดประสงค์ที่ท่านต้องการหรือไม่ หลักสูตรมีการพัฒนาทั้งศักยภาพทางด้านร่างกาย พัฒนาและฝึกฝนทางด้านสมองทุกๆส่วนไปพร้อมกัน และใช้วิธีที่ถูกต้องและได้ผ่านการรับรองแล้วหรือยัง เพราะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก และในปัจจุบันนี้ก็มีสถาบันเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของเด็ก อยู่มากมายหลายสถาบันด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยสำหรับผู้ปกครองที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลานของท่าน โดยทางสถาบันของเรานั้นเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้และได้นำสิ่งต่างๆที่ทางผู้ปกครองต้องการมาร่วมไว้ที่นี้ ซึ่งเราคิดว่า สถาบันของเรานั้นสามา���ถตอบโจทย์ความต้องการของทางผู้ปกครองได้เกือบ 100% เลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย การพัฒนาและฝึกฝนศักยภาพทางด้านสมอง โดยก่อนการฝึกก็จะมีการประเมินคุณภาพความสามารถของเด็กแต่ละคน หลังจากนั้นก็จะวิเคราะห์และประเมินว่าควรจะใช้หลักสูตรใดกับเด็กแต่ละคน เพราะเด็กแต่ละคนนั้นมีความสามารถไม่เหมือนกัน เราจึงจะต้องเตรียมหลักสูตรที่เข้ากับเด็ก ซึ่งจะทำให้เด็กนั้นมีการพัฒนาไปได้อย่างถูกต้องและสมวัยจริงๆ ซึ่งหลักสูตรของเราที่ใช้ในการฝึกฝนเด็กนั้นจะเป็นการทำให้เด็กมีพัฒนาการอย่างสมวัยและเป็นไปแบบธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลดีให้กับเด็กเพราะเมื่อเด็กจบคอร์สการฝึกฝนจากเราไปแล้ว ต่อให้เวลาผ่านไปนานแค่ไหน สิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เลือนหายไป สิ่งเหล่านี้จะติดตัวพวกเค้าไปตลอดทำให้เค้าเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อสังคม