adi avraham

Student in פתח תקווה, ישראל

סטודנטית שנה א במכללת לוינסקי לחינוך ורשומה למסלול של החינוך המיוחד לגיל הרך בהתמחות בספרות ילדים ואמנות. עשיתי שירות לאומי שנתיים בגן חינוך מיוחד, גן תקשורת בנתניה. עבודתי כללה שעות לימוד פרטניות עם הילדים, כניסה ושיתוף פעולה עם הצוות הפרא-רפואי בקבוצות טיפול שונות, שילוב וכמובן הדרכות מהצוות המקצועי. במקביל לתקופה זו חנכתי 3 ילדים הנמצאים על הספקטרום האוטיסטי תחת הדרכה של קלינאית תקשורת ומנתחי התנהגות שונים. אהבתי למקצוע ולתחום נעשה בתחילת שירות הלאומי שלי וממשיך גם עכשיו. אני המאמין שלי מבוסס על הגישה האמנותית יצירתית. אני מאמינה כי דרך חוויה, יצירה אפשר להגיע לליבו של הילד. האמנות פותחת עוד תדר להבנתו את העולם כפי שהוא חווה אותו, דרך צבעים סיפורים וחופשיות. בעיניי, לפי גישה זו הילד הוא זה שמוביל את הנעשה, את המתרחש ויש לו יד חופשית- חופש זה יאפשר לילד לחשוב ולהרגיש ויאפשר לנו, המחנכים לעזור לילד לבטא את עצמו בצורה המתאימה והנכונה ביותר בשבילו ולתת הרגשת ביטחון עם תחושותיו ומכך להגיע איתו לערוץ תקשורת אחר, פחות מאיים ויותר מקדם