Make a name for yourself, like Marcus.

You’re 7 minutes away from a page that shows who you are and what you do.

Marcus Webmass

"Adijo Pamet" .info je spletna stran postavljena z namenom,

da pomagamo vam, pri začetku postavljanja vašega internetnega imperija.

Moje ime je Marcus in sem velik ljubitelj živali predvsem mačk. Ukvarjam se z internetom in zaslužkom od doma. Zadnji dve leti je to moj edini vir prihodka, odkar sem odpustil svojega šefa. Se mi/nam želite pridružiti?