Caloy E Ako

Pangita.a lng sa tungod

The quick brown fox jump over the fvcking Doug.