ஆதித்ய கரிகாலன்

Chennai

Software Engineer, Blogger, Poet & Social Activist.

தினமும் பிறக்கும்,
தினமும் மடியும்,
எண்ணங்களின் தொண்டன்!

பொறியியல் பொறியில்,
சிக்கி தவிக்கா ,.....
சாதிக்க போராடும் ,
மன மன்னன்!

கண்டதை கொள்ளாது...
கொண்டதை கொடுப்பவன்
கொஞ்சம் நள்-கொள்கை கொண்டவன்!

It means , I'm my "Favourite" ......

 • #psychology
 • #tamil
 • #family
 • #love
 • #socialwelfare
 • Work
  • HCL Technologies Ltd
 • Education
  • B.E