Admir Useinovski

Life Coach, Recruiter, and Public Speaker in Malmö, Sverige

Välkommen till Admir Useinovskis about.me profil sida.

Vad betyder att inspirera? vad betyder att förändra tillvaron för medmänniskan som sitter på andra sidan bordet?

Människan, tillgången som sitter på andra sidan bordet är ett synsätt som alla som arbetar med människor i förändring. Att ha en förståelse för hur människan på andra sidan kan uppnå sin fulla potential utan att tillgången känner sig som en tillgång, gäller det för mig att hjälpa människan lyfta blicken och inse att det finns en plats för alla.

Att se en annan människa förändras och utvecklas i rätt riktning för denne är en av de största kickarna. I många fall förändras inte bara tillvaron för tillgången utan även för personer i människans omgivning.

Arbetslivets föreståndare ser idag de unga tillgångarna som lata unga människor. Men verkligheten är en annan när en ung tillgång kommer ut och hittar sin rätt så finns det ingen bättre matchning.

Vem skapar skillnaden för tillgången. De är vi människor i omgivningen som har världens viktigaste arbete. Vi gör skillnad för tillgången, Arbetsgivarna och många andra människor som kretsar kring dem. En riktigt samhällsförändring.

Hoppas mitt sätt att tänka passar bra hos er! Ser fram emot att berätta mer om världens viktigaste tillgång.