Adolf Hitler

nemecký politik, zakladateľ a organizátor Národno-socialistickej nemeckej robotníckej strany, autor národnosocialistickej koncepcie štátu (v diele Mein Kampf, 1927), ríšsky kancelár (30. január 1933-1934) a „vodca a ríšsky kancelár" (2. august 1934-1945).

Za nepriateľov Nemecka považoval najmä Židov, Rómov a homosexuálov.

Veľká osobnosť svetových dejín.