AE Solutions AE Solutions

Software Engineer, Web Developer, and Designer in España

Hire me

L’empresa AE Solutions té 5 anys d’experiència en el camp de la docència, la gestió, el disseny i l’edició de projectes formatius. El nostre camp de treball abarca tant a aquelles persones i/o empreses que volen rebre formació com les que volen millorar les capacitats formatives. Cada vegada hi ha més empreses que opten per la formació en línia i sent conscients de la gran quantitat i qualitat del treball d’aquestes, cal remarcar que el nostre tret distintiu és la integració total de la realitat augmentada en qualsevol tipus de projecte.

El concurs que la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) acaba de fer públic sobre la creació d’un curs MOOC (Massive Open Online Course), per a ser impartit de forma accessible per a tothom i de forma gratuïta, és una gran oportunitat per introduir la realitat augmentada no tan sols en àmbits més personals o privats, sinó també en àmbits educatius. Per aquest motiu seria una gran oportunitat per poder aportar els coneixements i experiència de l’equip d’AE Solution i per poder treballar conjuntament amb una entitat de tant renom com és la UOC. A més, el projecte en si és una proposta molt atractiva ja que està pensat per arribar a tothom, sense importar el preu ni el nivell educatiu de cadascú.

El nostre tret distintiu és la capacitat de crear projectes innovadors, adaptats a qualsevol situació d’ensenyament-aprenentatge; tenint en compte les necessitats particulars de cada alumne i les de la societat actual. Aquest curs serveix per familiaritzar-se amb la realitat augmentada i capacitar als participants per crear una aplicació. La metodologia utilitzada serà treballar per projectes i el Flipped Classroom, ambdues metodologies són complementàries i es basen en una metodologia constructivista.