Afifi Marzuki Muslim

Student in Madinah Saudi Arabia

Visit my website

ilmu sebelum perkataan dan perbuatan | santri | Al Binaa Islamic Boarding School | invite me 7D2D0B9F

  • Education
    • Islamic University of Madinah