Andrey Fleginski

Estudiant de Comunicació a Universitat Blaquerna Ramon Llull