ฮาสน๊ะ หะยียูโซ๊ะ

Designer, Chef, and Software Engineer in ยะลา, ประเทศไทย

ฮาสน๊ะ หะยียูโซ๊ะ

Designer, Chef, and Software Engineer in ยะลา, ประเทศไทย

Visit my website

ฮาสน๊ะ หะยียูโซ๊ะ

โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส

อ.รามัน จ.ยะลา

  • #technology
  • #design
  • #food
  • #coffee
  • #photography