Aga Hawałej

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zajmuje się opracowywaniem i realizacją projektów graficznych. Są to projekty rozumiane bardzo szeroko i wszechstronnie - od kompleksowej identyfikacji wizualnej, poprzez pojedyncze znaki graficzne, foldery, plakaty, książki, ilustracje oraz wydawnictwa iPad.

About: Gratuated at the Faculty of Industrial Design Academy of Fine Arts in Wroclaw (Graphic Design Studio). She focuses on design and implementation of graphic project - in extensive and compehensive meaning - from complex visual identification to single graphic signs, folders, posters, illustrations and books.