Hương Trầm

Social Media Manager, Designer, and Writer in Khánh Hòa, Việt Nam

Read my blog

Công ty Agarwood Nha Trang chuyên cung cấp các sản phẩm trầm hương như nhang trầm hương, vòng tay trầm hương nha trang, tinh dầu trầm hương, thủ công mỹ nghệ, tháp nhang trầm hương, nguyên liệu trầm hương... được làm ngay tại " Xứ Trầm" Khánh Hoà. Điện thoại:0913.471.649