Make a name for yourself, like Àgata.

You’re 7 minutes away from a page that shows who you are and what you do.

Àgata Casanovas

actriz // fotógrafa // productora ejecutiva // con dotes de dirección escénica