Agata Dorska

Polska, Mykanów

Teczki skórzane. Alum-tawed skóry przekształca się z soli glinu miesza się z różnymi środkami wiążącymi i źródeł białka, takie jak mąka i żółtka. Alum-tawed skóry garbowanej nie jest technicznie, ponieważ nie stosuje się kwas garbnikowy, a otrzymany materiał powróci do rawhide zmoczona wodą wystarczająco długo, aby usunąć sole ałun.