Make a name for yourself, like Agjensia.

You’re 7 minutes away from a page that shows who you are and what you do.

Agjensia Ino

Ne jemi agjensija rajonale që tani për 4 vite ndihmon kandidatet nga Ballkani të regjistrohen në programet që deshirojnë dhe të fitoni bursa. Bëjmë Education and Career Couching nëpër trajnime individuale dhe grupore.