Agnieszka Kępka

Bemowo, Warszawa, Poland

'Prze­konań nie zdo­bywa się łat­wo, a jeśli dochodzi się do nich bez tru­du, oka­zuje się wkrótce, że są bez­wartościowe i niez­dolne sta­wić opór w walce' Z. Freud

  • Education
    • Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Kraśniku
    • II Liceum Ogólnokształcące w Kraśniku
    • Medical University of Warsaw