Agnostik Adam

Agnostisizm tanrının yada tanrıların varlığının yada yokluğunun bilinemeyeceğini öngören felsefe akımıdır.

Bu felsefenin takipçilerine ''Agnostik'' denir.Kökeni eski Yunandaki sofistlere kadar uzanan agnostisizim ,eski Yunancadaki agnostos=bilinemez olan,anlamındaki kelimeden adını almaktadır.

Bir din yada öğretiler bütünü değil,bir konsepttir.Bilinmezcilik olarak tanımlanması,aslında dinlerin öne sürdüğü tanrı anlayışının gerçekliğinin sorgulanamazlığı değildir.

Dinlerin tanrıdan gelmediğini söyler ve dinlerin tanrısını reddeder.Ancak başka bir tanrının,bir yaratıcının var olup olmadığının bilinemeyeceğini söyler.

Bu bakımdan agnostisizim kendini ''kesinlikle tanrı vardır''diyen teizmden de ve ''kesinlikle tanrı yoktur'' diyen ateizmden de ayrı tutar.