agresi jiwa

Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Maha suci Allah tuhan seluruh alam.