ahJaR zEnG

xiamen, china

雙魚。80s。

男。非宅。GFan。

名牌控。蘿莉或者少婦控。

狂熱車和速度。 想生龍鳳胎。

多朋友。有酒無煙。

越來越健忘。時而耳鳴。

踢球。台球也行。

靦腆。臉皮薄。 冷笑話。夜店小咖。

時刻準備移民。 心很寬。情很濫。

  • Work
    • internet