Ahmad Muhaimin Alfarisy

Yogyakarta

Akan tiba saatnya nanti, di mana aku berdiri di hadapan Rabb-ku yang Maha Tinggi.

dengan kepala tertunduk penuh malu, dengan dosa yang menggunung di atas punggungku yang seolah-olah akan menimpa. Meratakan jasad.

Aku berharap Alloh mengusap ubun-ubunku ketika itu. Menutupi aibku. Dan mengampuniku

(21 Juni 2014)

  • Work
    • ASOY (Selai Kedelai)
  • Education
    • SMA Negeri 3 Batam
    • Gadjah Mada University