Edgars Prancāns

dažu pieņēmumu patiesums vai aplamums nav zināms vai nevar būt zināms principā