Ahmet AKGÜL

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Derneği (USTAD); Ulusal ve uluslararası strateji, sosyal ve kültürel politika, proje ve organizasyon becerisine sahip bireylere bu konuda fırsatlar sunar bölgesel, ulusal ve uluslararası her türlü adımın analizini yapmak, ekonomik ve sosyal konularda araştırmalarda bulunmak, beyin fırtınaları oluşturmak, araştırma ve düşünce merkezi görevi görmek amacıyla kurulmuştur.