Ahmet B. Arpa

Classical liberal in Ankara, Türkiye

Read my articles

Klasik liberal, kapitalist. Klişeler, hikayeler ve trenlerden (evet, trenlerden) hoşlanır.