Ahmet Hamdi Ünaldı

developer in İstanbul, Türkiye

Visit my website

1988 yılında Konya'da doğdu. 1997 yılında İstanbul'a geldi. Örgün öğretim yerine kendi kendini yetiştirmeye meyil etti. Yazılım ve film konuları üzerine çalıştı.

Fotoğrafa meraklı. Fotoğraf çekmeyi, film etüdünün parçası olarak görüyor.

Bugünlerde mantar (mantar.io) firmasında yazılım ve film odaklı çalışmalar yapmayı sürdürüyor.