Ahmet Eruyar

Konya, Konya, Turkey

  • Education
    • KTO Karatay University