Ahmet Turan Köksal

Architect, Teacher, and Writer in Türkiye

Ahmet Turan Köksal

Architect, Teacher, and Writer in Türkiye

View my portfolio

Mimar, Doktora Yıldız Teknik Üniversitesi, Istanbul

Architect, PhD. Yildiz Technical University Istanbul

ATK Tasarım Stüdyosu ortağı (İstanbul 1997 ve San Fransisko, Silikon Vadisi 2017) Arkitera Eğitim Merkezi kurucularından (2006) Çeşitli CAD yazılımları, modelleme, görselleştirme, enerji benzetimi yazılımları, YBS (BIM) projeleri tasarımcısı ve yürütücüsü, AutoDesk Revit ve AutoDesk Green Building kullanıcısı.

He is working with partner in Design Studio (ATK Design Istanbul 1997, San Francisco Silicon Valley, 2017). He is founder Arkitera Education Center (2006). He is teaching, several CAD Softwares, Modelling, Rendering, Energy simulation softwares, BIM project design and manage with Revit, AutoDesk Green Building Studio vs.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kuruculuğu ve dekan yardımcılığı yaptı, Türkiye'de üniversitelere öğretim görevliliği ve ulusal yarışmalarda jüri üyeliği yaptı.

He worked as vice dean. Koksal also taught in different Universities in Turkey as visiting instructor and he is member of some competition jury.

Üç adet teknik kitabın (1997, 2001, 2013) ve romanları Ustura ve Tuhafiyedeki Hafiye'nin (2013- 2016) yazarıdır. Ayrıca mimari yarışmalara girer, ödülleri de vardır.

He is the author of three different technical books (1997, 2001, 2013), and two novels (2013- 2016). He also entered some national and international architectural competition and he won various prizes.

2012-2013'te T.C. Abdullah Gül Üniversitesi için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına mimar danışmanlık vermiştir. Ayrıca Ayasofya ve Rumei Hisarı üzerine çalışmıştır.

He worked as Turkish Republic President’s Architectural Consultant-(2012-2013) for Abdullah Gul University Campus. Also Koksal worked on Ayasofya (Hagia Sophia) and Rumeli Hisarı.

Bazı camiler, fotoğraflar üzerine blogları vardır. Ayrıca çeşitli ulusal dergi ve gazetelerde çıkmış makaleleri için

atkoksal.com

camigor.com

He has got some blogs for mosques, photograpy and stairs.