wai yuen

I am a British citizen born in Hong Kong