Irene Sanmartí

Student and Teacher in Sant Cugat del Vallès, España

Em defineixo com una persona alegre, creativa, oberta als demés, curiosa, treballadora, amb capacitat per treballar en equip i una alta capacitat per l'aprenentatge. A més a més, considero que tinc un bon domini en les TIC i en l'anglès.

A nivell acadèmic, he cursat el Grau d'Educació Infantil per la Universitat Blanquerna- Ramon LLull. A més a més, he estat fent un Erasmus a Noruega durant el primer semestre de l'últim any de la carrera. I actualment, estic cursant el Màster d'Educació i TIC per la Universitat Oberta de Catalunya.

A nivell professional, sóc mestra d'Educació Infantil pel Depertament de la Generalitat de Catalunya, però també tinc experiència a una escola concertada sent Tutora de P3 i especialista d'anglès. A més a més, vull destacar la meva experiència professional a nivell internacional a Noruega, ja que vaig estar a una escola fent pràctiques.