Aina Salvà Jordà

Palma de Mallorca

La meva filosofia és educar per ajudar a extreu-re al exterior el millor de cada nin i nina. Respetarem el ritme d'aprenentatge, els seus interessos i necessitats.L'Objectiu final és el desenvolupament de manera integral; desde una perspectiva intelectual, actitudinal i emocional.

En el procès d'aprenentatge se ha de potenciar el descobriment, el treball en grup, els tallers i els projectes d'investigació de manera significativa i funcional. Convidant la creativitat, la reflexió i l'esperit crític.

L'objectiu és la felicitat i el riure els infants.

  • Work
    • Col.legi Can Pastilla
  • Education
    • Co.legi Sant Pere
    • Universidad de las Islas Baleares