บีบี แอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

ลาดพร้าว แขวางวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ

เครื่องปรับอากาศ กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกบ้านต้องมีติดไว้ โดยเฉพาะบางบ้านอาจจะมีมากกว่า 1 เครื่อง สิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยก็คือการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ อยู่เสมอ เพื่อให้อยู่ทนอยู่นานให้คุณได้ใช้ประโยชน์ในระยะยาว จะได้ไม่ต้องเสียเงินเปลี่ยนใหม่อยู่บ่อย ๆ

เครื่องปรับอากาศทุกแบบ จะแบ่งส่วนประกอบของเครื่อง ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนที่อยู่ภายในอาคาร (Indoor) เรียกว่า ชุดคอยล์เย็น หรือแฟนคอยล์ยูนิต และส่วนที่อยู่ภายนอกอาคาร (Outdoor) เรียกว่า ชุดคอยล์ร้อน หรือคอนเดนซิ่งยูนิต ซึ่งการทำงานของแต่ละส่วนก็จะมีลักษณะการทำงานที่คล้ายชื่อ คือ ชุดคอยล์เย็นก็จะมีหน้าที่สร้างความเย็น ส่วนชุดคอยล์ร้อนก็มีหน้าที่สร้างความร้อนออกมา

การดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศจะทำให้เกิดประโยชน์ 2 ทางคือ
1. จะทำให้เกิดการประหยัดพลังงาน ประหยัดค่ากระแสไฟฟ้า และยืดอายุการทำงานของเครื่อง
2. จะทำให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย เนื่องจากการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอยู่เสมอ จะช่วยขจัดเอาฝุ่นละออง เชื้อโรค เชื้อรา ที่เกาะติดอยู่กับส่วนต่าง ๆ ของเครื่อง

บริษัท บีบี แอร์ เทรดดิ้ง จำกัด จำหน่ายแอร์ ทุกยี่ห้อเช่น แอร์ LG, แอร์ Mitsubishi, แอร์ Panasonic, แอร์ Samsung, แอร์ daikin ราคาประหยัด เหมาะสำหรับเป็นแอร์บ้านหรือแอร์สำนักงาน บริการการติดตั้ง ด้วยทีมงานผู้ชำนาญงานผ่านการอบรมและประสบการณ์อันยาวนาน วุฒิวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ วุฒิวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ รับประกันผลงานทุกเครื่อง

  • Work
    • จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ