Aistė Butkutė

Aistė Butkutė

Gimiau 1998 08 07 metais. Nuo 4 metų pradejau lankyti Daugelių lopšelį - darželį. 7 metų pradejau mokytis Kuršenų Daugelių pagrindinėje mokykloje. Joje aš mokiausi devynis metus, po devynių klasių perėjau mokytis Kuršėnų Lautyno Ivinskio gimnaziją.