Aitor Guxens

UN TRET PRINCIPAL DEL MEU CARACTER

Sóc Simpàtic

UNA CUALITAT QUE VALORO DELS MEUS AMICS

La confiança i que siguin leals

UN DEFECTE QUE NO SOPORTO

La gent que no es sincera

UN LLOC PER ON ANAR A VIURER

Los Angeles,

UN LLOC PER ANAR DE VACANCES

Hawai, Australia

UN SOMNI O UNA ILUSION

Anar de viatge a Estats Units

UN MOTIU PER RIURE

Les celebracions amb tota la familia