Krzysztof Szpringiel

Promocja Gminy Tuplice

Informatyk

e-mail: promocja@tuplice.pl

tel. 68 362 57 29

kom. 500 756 929