Akciğer Kanseri

Kanser, organları oluşturan hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucunda gelişen bir hastalıktır. Bu nedenle kanserler genellikle ortaya çıktığı dokuya göre adlandırılır. Akciğer kanseri ilk önce akciğerde, sıklıkla bronşlarda başlar. Yapısal olarak normal akciğer dokusundan olan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturmasıdır. Burada oluşan kitle öncelikle bulunduğu ortamda büyür, daha ileriki aşamalarda ise çevre dokulara veya dolaşım yoluyla uzak oranlara yayılarak (karaciğer, kemik,beyin vb. gibi) hasara yol açarlar. Bu yayılmaya metastaz adı verilir.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi akciğer kanseri günümüzde bir salgın hastalıktır ve erkeklerde, tüm dünyada en çok öldüren kanser türüdür. Her yıl yeni ortaya çıkan hasta sayıları tüm dünyada artmaya devam etmektedir. 2010 yılında dünyada 4 milyon yeni akciğer kanseri saptanacağı, bunların %60'ının gelişmekte olan ülkelerde olacağı hesaplanmaktadır. Artış hızı özellikle kadınlarda daha belirgindir ki bu da sigara içimi ile ilişkilidir. Tütünün sigara haline dönüşmesi ve tüketiminin hızla yaygınlaşması sonucu 1940'larda akciğer kanseri salgını ortaya çıkmıştır ve bu salgın etkisini, bütün dünyada, artan şekilde devam ettirmektedir.

Ülkemizde resmi rakamlara göre her yıl 20,000-25,000 yeni akciğer kanseri hastası ortaya çıkmakta ve bu rakamın gerçekte 50,000'e kadar ulaştığı düşünülmektedir. Bunun bir nedeni güvenilir sağlık istatistiklerinin olmayışı, diğer bir nedeni de daha önce belirttiğimiz gibi akciğer kanseri hastalarının uzun bir dönem zatürre, enfeksiyon gibi tanılarla takip edilişi ve akciğer kanseri ölümlerinin çoğunun hava yolu tıkanıklığına bağlı olarak zatürre, enfeksiyon, solunum yetmezliği gibi nedenlerle olmasıdır.

Kaynak: http://www.akcigerkanserilazer.com | akciğer kanseri