Make a name for yourself, like a.

You’re 7 minutes away from a page that shows who you are and what you do.

a Sh

Volunteer in Sheki, Azerbaijan

Listen to my music

dünya ömrümüzdən keçən bir andır
yaş gözümüzdən axan leysandır
indi ki dünyanın sonu yoxluqdur
zənn et yoxsan ömrü azad vur başa

  • Education
    • ASUCA