adi kurniawan

bertelinga dua, berhidung satu dan bermulut satu.