Make a name for yourself, like dr n .med.

You’re 7 minutes away from a page that shows who you are and what you do.

dr n .med Adrian Kostulski

Rąbień ul.Bratka 7

(...)
Dyplom lekarski Akademii Medycznej w Łodzi uzyskałem w 2002 roku.
Zaraz po studiach rozpocząłem pracę jako nauczyciel akademicki, otworzyłem specjalizację z psychiatrii - pod kierownictwem Prof. dr hab. n. med. Agnieszki Gmitrowicz oraz rozpocząłem studia doktoranckie przy Klinice Chorób Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej.
Na podstawie rozprawy doktorskiej pt: "Różnice w zakresie rodzinnego występowania otyłości i cukrzycy, otyłości/nadwagi w dzieciństwie, masy ciała przed leczeniem, wysiłku fizycznego, wyników w skali CGI oraz stężeń wybranych regulatorów łaknienia pomiędzy osobami z istotnym przyrostem i bez zmian masy ciała po 8 tygodniach leczenia olanzapiną." uzyskałem - z wyróżnieniem - stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny - nadany przez Radę Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2007 roku. Promotorem w przewodzie doktorskim była Prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii uzyskałem w 2009 roku.
Od 2004 roku jestem zatrudniony w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi, gdzie pracuję jako starszy asystent na Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej oraz w Izbie Przyjęć Klinik Psychiatrycznych.
Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, zjazdach, konferencjach i warsztatach naukowych.
Jestem autorem lub współautorem kilkunastu prac naukowych, które zostały opublikowane w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.