Akşam Lisesi

Akşam lisesi, öğrenimlerini gündüz sürdüremeyenler ile yaşları öğrenim çağını aşmış olan gençlere lise öğrenimi sağlayan dört yıllık okuldur. Normal öğrenimden farklı olarak akşamları derslere girilen bir okuldur. Genelde eğitimini tamamlayamamış ya da örgün eğitimden men edilmiş kişiler tarafından tercih edilmektedir.

Herhangi bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır. T.C. vatandaşı olan herkes bu okula kayıt olabilmektedir.

Akşam liselerinin gündüz öğretim yapan diğer liselerden farklı ve benzer yanları nedir?

Resmi orta öğretim kurumlarında ikinci defa sınıf tekrarı yaptığı için okuma hakkı olmayan öğrenciler özel akşam liselerinde öğrenim görebilirler.Özel akşam liselerine kayıtlarda yaş sınırlaması yoktur. Her yaştaki, insan kayıt yaptırabilir.Benzer yanları: Resmi orta öğretim kurumlarında uygulanan müfredat, sınıf geçme, devam-devamsızlık, disiplin gibi mevzuat aynen özel akşam liselerinde de uygulanmaktadır.

Akşam lisesi okuyup lise diplomanızı alarak biraz daha iyi imkanlanlara kavuşabilirsiniz.Hatta lise diplomasını alıp üniversite içinde çalışmaya başlayabilirsiniz.