Akshata Shagoti

Chennai, Tamil Nadu

M sweet & simple :)

  • #photography
  • #singing
  • #travelling
  • #fun-loving
  • Work
    • Akshata Shagoti Photography
  • Education
    • SRM University, Kattankulathur, Chennai