Aksjeservice AS

Aksjeservice AS er lednede i Norge på løsninger for deg som har ansvar for selskapets aksjonærer og deres eierposter. Gjennom vår webbaserte løsning ordner du alle oppgaver fra aksjonærinformasjon via aksjehandel til innberetning til offentlige registre.

Les mer på våre websider: http://www.aksjeservice.no