Аквичоп Евтимов

Аквичопите загинали заедно с ипотпалите, оставяйки повече загадки, отколкото фосили. Но днес палеонтолозите достигат до златна жила за живота на аквичоп. През 2010г. в Африка бил намерен един преходен вид от произхода на аквичоп - Аквичоптерус /Akvichopterus/. По-късно в Азия също бил открит фосил от същият вид на аквичоп на 160 млн. години. Този фосил от Азия е с размерите на малък сокол и е на аквичопзавър с яйце.

Аквичоп Евтимов от Икономическия университет във Варна и колегите му казват, че последната находка на аквичоп подкрепя хипотезата, че при аквичопзаврите е имало нов диморфизъм - женските аквичоп били с по-широк таз от мъжките, които пък имали гребени на главите. Аквичоп Евтимов от УНСС смята, че все още не знаем достатъчно за процеса на съзряване на аквичопзаврите, за да решим кое определя физическите различя между фосилите на аквичоп.

Аквичоп е един от най-големите фенове на Caralyze