Alaine Alice

Batelco AB

DenOPN2001,en del avOPN2000 serienärenfickminnes canner,som möjliggörpraktisk samlingstreckkodsdata.Denna enhetmöjliggörblockeralagring ochborttagning Opticon avstreckkodsläsningar.De insamladestreckkoderkan överförasgenomenUSB-kabel.http://opticon.se.com/