นามสกุล อัลอาตัส

อัลอาตัส ซึ่งสืบเชื้อสายจาก เจ้า/ขุนนาง ซึ่งอบยพจากอาหรับ ยังเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ต่อมาได้ย้ายมาตั้งรากที่สิงค์โป จากนั้นก็มาตั้งรกรากที่ปัตตานี บางส่วนจะใช่คำว่า syed หรือ ซัยยิด เป็นยศศักดิ์พิเศษ ใช้สำหรับนำหน้าชื่อผู้ชายที่สืบเชื้อสาย เจ้า/ขุ่นนาง โดยผ่านทาง ท่านฮะซัน อิบนุ อะลี และ ท่านฮุเซน อิบนุ อาลี บุตรของท่านหญิงฟาตีมะฮฺ และ ท่านอะลี อิบนุ อบีฏอลิบ สืบต่อมาสู่รุ่นต่อรุ่นจนถึงปัจจุบัน

ซัยยิด หรือ Syed ใช้นำหน้าชื่อผู้ชายเท่านั้นส่วนบุตรหญิงจะใช้คำนำหน้าชื่อว่า ซัยยีดา หรือ ชารีฟะห์ ส่วนผู้ที่มารดาเป็นซัยยีดา แต่บิดาไม่ได้เป็นซัยยิด จะไม่มีสิทธิ์ใช้คำนำหน้าชื่อว่า ซัยยิด (Syed) แต่พวกเขาจะใช้คำนำหน้าชื่อว่า มิรซา(Mirza) เป็นการสืบเชื้อสายทางมารดา

ซัยยิด เป็นภาษาอาหรับ ที่เทียบเท่ากับคำว่า liege-lord หรือ master เมื่อใช้กล่าวถึงผู้ที่สืบเชื้อสาย เจ้า/ขุ่นนาง จากอาหรับ คำว่าsayyidī ได้ถูกกร่อนคำเป็นคำว่า sidi ใช้ในภาษาอาหรับของประเทศโมรอคโก และซัยยิดบางคนใช้คำนำหน้าว่า เชค ซัยยิดมักจะตามด้วยราชสกุลของวงศ์ตระกูลตนเอง เช่น อัลอาตัส,อัลอิดรุส,อัลยุฟรี และ อัลกาฟ เป็นต้น

สกุล อัลอิดรุส อัลอาตัส และ อัลยุฟรี พบได้แถวภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย

* ลำดับ เชื้อพระวงศ์ปัตตานีเก่า

เชื้อพระวงศ์ปัตตานี จะมีหลายสกุลมาก จะไม่มี ณ ปัตตานี เหมือนเชื้อพระวงศ์อื่นๆในไทย แต่จะสังเกตุได้ คือ จะมีราชทินามนำหน้าชื่อ อย่าง ต่วนกู,ตนกู,ต่วน,นิ นำหน้าชื่อ

* พระราชทินนามแบบมลายู คือ

๑. ตนกู,เติงกู ,ต่วนกู หรือ เต็งกู ถือเป็นราชทินนามชั้นสูงสุดหมายถึง พระยาชา หรือ องศ์ราชินี คำเรียกจะเพี้ยนเสียงกันไปตามสถานที่ต่างๆ

๒. ต่วน ,ตูแว , ตูวัน, ถือเป็นราชทินนามชั้นที่สองรองลงมา หมายถึงบุตรของพระราชา คำเรียกจะเพี้ยนเสียงกันไปตามสถานที่ต่างๆ แต่คำว่า"ตูแว"พบ ที่ปัตตานีเท่านั้นและยอมรับกันทางภาษาศาสตร์ว่าน่าจะเป็นคำดังเดิมที่สุด

๓. แว,วัน,นิ ถือเป็นชั้นรองลงมา บุคคลในไทยที่ใช่ราชทินนามนี้คือ นายมูฮัมมัดนอร์ มะทา ซึ่งมักถูกเรียกตามราชทินนามแบบมลายูว่า"วันนอร์" สำหรับคำว่า"นิ"พบน้อยมากและส่วนใหญ่มีแต่ใน ยะหริ่งและยะลา

๔. เจ๊ะ,อิง-เจ๊ะ ถือเป็นชั้นสุดท้ายและจะไม่มีต่ำกว่านี้ เป็นราชทินนามชั้นนี้บางครั้งจะใช่เพื่อยกย่องคนธรรมดาที่มีเกียรติก็ได้

ราชทินนามมลายูจะเป็นแบบพ่อไปสู่ลูก พ่อใช้ราชทินนามชั้นไหนลูกก็ใช่ตาม แต่หากแม่แต่งกับชายที่ราชทินนามชั้นต่ำกว่า ลูกที่เกิด จะลดราชทินนามลง 1 ชั้น เช่น-แม่เป็น"ตู-แว" พ่อเป็น"เจ๊ะ"หรือสามัญชน ลูกที่เกิดก็จะเป็น"วัน"

ในภาษามลายูจะมีหลายคำที่ได้รับอิทธิพลจากภาษาบาลี สันษกฤต เช่นเดียวกับไทย และประเทศอื่นๆในอาเซียน คำว่า”ซะรี”จึงมีความหมายเทียบเท่าคำว่า”ศรี”ในภาษาไทย

* นอกจากนั้นสั