Make a name for yourself, like Alba.

You’re 7 minutes away from a page that shows who you are and what you do.

Alba Lopez

Vaig estudiar psicologia per entendre què s'amagava darrera els comportaments i els fets de les persones, jo inclosa.

Des de fa 10 anys treballo amb números. Molt més senzill que treballar amb persones :-)

El meu proper repte és fer llibres.